• Dolane 9, 2282 Cirkulane
  • 02 761 21 01
  • info@mesarijakokol.si

Haloze nas povezujejo

Projekt v izvajanju

Operacija Haloze nas povezujejo je celosten program razvoja novih pristopov trženja lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov. V ta namen se bo pri gostinskem objektu Pri Veseliču, Martina Težaka, posodobila terasa, ki bo namenjena predstavitvam, degustacijam, promociji, izobraževanju, druženju in trženju kulinaričnih posebnosti Haloz (haloška gibanica, ocvirkovka, mesni izdelki, vina). Terase se bodo z istim namenom posluževali tudi partnerji : TD (promocijske mize ob degustacijah, dogodkih), Mesarija Kokol (etiketirka/vakumirka – za večjo prepoznavnost, promocijo izdelkov), Pekarna Blanka (pečici za peko/dopeko strežbo gibanic in ocvirkovc) in vinarji. Prav tako bo Mesarija Kokol pripravljala tudi ocvirke, ki jih bo Pekarna Blanka uporabila za ocvirkovke (in obratno - peka gibanic in ocvirkovk za mesarijo Kokol), ki se bodo tudi prodajale v gostinskem objektu Pri Veseliču. Občina Zavrč bo sodelovala z avdio-video posnetki z zgodbami dedov/babic (običaji: koline, delo v vinogradu, in prenos znanja na mlade). Za operacijo so se odločili, ker že imajo obstoječo degustacijsko klet, ki je omejena s številom gostov, zato potrebujejo pokrito priročno teraso, na kateri bodo lahko izvajali tudi del degustacij, promocije, razne tematske dogodke, izobraževanja. Na teh izhodiščih so skupaj s partnerji zasnovali poslovno zamisel. Haloška deska, s sodobnimi koncepti trženja in trajnostnega razvoja, ki vključuje povezovanje lokalnih ponudnikov, rabo lokalnih razvojnih potencialov. Z izvedbo projekta se bo povečala prepoznavnost haloške kulinarike in turistični obisk.

 

Naziv projekta: Haloze nas povezujejo

Prijavitelj: Martin Težak s.p.

Partnerji: Mesarija Kokol d.o.o., Blanka Arnečič s.p., Turistično društvo Zavrč, Občina Zavrč

Skupna vrednost operacije: 79.182,56 EUR

Zaprošena vrednost EKSRP: 54.998,17 EUR

 

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

število novo opremljenih/posodobljenih prostorov 3

število novih produktov/prototipov na območju(proizvodi/storitve/oboje) 1

število objektov z rešitvijo ovir za invalide 1

 

Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

 

 

 

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

https://www.mesarijakokol.si/katalog/detail/2012/6/prp